ข่าวบันเทิงและกีฬา

อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเพืออนุรักษ์ประเพณีและสร้างความสันติสุขในพื้นที่

อบต.โคกเคียนจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเพืออนุรักษ์ประเพณีและสร้างความสันติสุขในพื้นที่

ที่สนามนกเขาชวาบ้านบือราเป๊ะหมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นประธานการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอบต.โคกเคียนประจำปี2561 โดยมีชมรมนกเขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต่างจังหวัด และมาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เข้าร่วมกันแงนกเขาชวาเสียงในครั้งนี้

นายรุสลัน อารง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน กล่าวว่า การแข่งขันการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอบต.โคกเคียนในครั้งนี้ 1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในการขยายพันธุ์นกเขาชวาอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาและอาหารสำหรับนกเขาเพื่อการอนุรักษ์ 2. เพื่อส่งเสริมการขยายพันธุ์ พืชด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ 3. เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมโดยใช้นกเขาชวาเสียงเป็นสื่อกลางทำให้เกิดความสันติสุขในสังคม 4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรักศาประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปีของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนบ้านทอน ต.โคกเคียน ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจำนวน 5 ประเภทได้แก่ประเภทเสียงเล็ก ประเภทเสียงกลาง ประเภทเสียงใหญ่ ประเภทดาวรุ่ง ประเภทลูกนกครึ่งเสารอกและประเภทลูกนกคิวขาว มีนกเขาชวาเสียงเข้าร่วมแข่งขันประชันเสียงประมาณ 750 นก

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอ กล่าวว่า นกเขาชวาเสียงนอกจากจะเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินแล้วจะสามารถเลี้ยงเพื่อให้เกิดรายได้ให้กับเจ้าของนกก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมายสร้างกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่อาทิตย์ทำกรง การแกพสลักกรง ผลิตจำหน่ายอาหารนกและการทำเทปเสียงนกเขาชวา การจัดให้มีการแข่งขันเสียงนกเขาชวาไม่ว่าในระดับตำบล หมู่บ้านจังหวัดระดับประเทศ นอกจากจะส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความสามัคคีได้อีก ด้วยนอกจากนี้ยังมีการโชว์กรงนกเขาชวาในราคา1ล้านซึ่งกรงนกเขาชาดังกล่าวทำด้วยงาช้างและมีการจำหน่ายอุปกรณ์นกเขาชวาเช่นอาหารนกเขาชวา กรงนกเขาชวาอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807