เกษตรกร

ผัว-เมีย(รายได้)พอๆกัน รวมกลุ่มจักสานของบ้านม่วงกาชัง ยโสธร สร้างรายอย่างงาม

ผัว-เมีย(รายได้)พอๆกัน รวมกลุ่มจักสานของบ้านม่วงกาชัง ยโสธร สร้างรายอย่างงาม
ผัว-เมียรายได้พอๆกัน รวมกลุ่มจักสานของหมู่บ้านบ้านม่วงกาชัง ยโสธร ผัวทำกระติบข้าว ,เมียสานตะกร้าพาสติก, ส่งจำหน่ายสร้างรายได้อย่างงามพอๆกัน ที่สำคัญได้สร้างความรักความสามัคคีของชุมชนเป็นอย่างดี
ที่บ้านม่วงกาซัง หมู่ที่9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร หมู่บ้านแห่งนี้มีดีหลายอย่างทั้ง วัดป่าวังน้ำทิพย์ ที่มีชื่อเสียง พร้อมด้วยกลุ่มสตรีทอผ้า และของดีอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน-พ่อบ้าน รวมกลุ่มทำเครื่องจักสาน ซึ่งกลุ่มแม่บ้านทำจักสานตะกร้าพาสติก มีนางอาทิตย์ แนววัน ประธานและสมาชิกกลุ่มกว่า 20 คน สมาชิกใช้เวลาว่างจากการทำนา มาร่วมกันหรือจะนำไปทำที่บ้าน เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะนำมารวมกันเพื่อจำหน่าย ในราคาตั้งแต่ 100-300 บาทขึ้นไป อยู่ที่กับขนาด ความสวยงาม และลวดลายต่างๆ ในส่วนของอุปกรณ์ขั้นตอนการทำนั้น มี,เส้นพลาสติก (สีและขนาดต่างๆ),กรรไกรและสายวัด การจักสานนั้นแล้วแต่สมาชิกจะทำสีสันตามแบบ หรือจะออกแบบเองก็ได้ จะใช้กี่เส้น แล้วแต่ขนาด แนวนอน แนวตั้งกี่เส้น เส้นเก็บขอบปาก,หูกระเป๋า ว่าตามความถนัดและความขยันของสมาชิก ทางด้านสมาชิกกลุ่มจักสานพ่อบ้าน มีนายไหล ช่วงโชติ เป็นประธานกลุ่มฯได้พาสมาชิกทำ กระติ๊บข้าวสานจากไม้ไผ่ มีหลายรูปแบบหลายขนาด มีทั้งแบบทันสมัยและแบบโบราณ(ใช้ใบลานสาน) ไซ,ข่อง (อุปกรณ์จับปลา) ตุ้ม (อุปกรณ์จับกบ),หมวกไม่ไผ่ มากมายหลายแบบและหลายขนาด, เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การนึ่งข้าวเหนียวที่ทำจากงานจักสาน อาทิ หวด มวย กระด้ง และอื่นๆอีกมากมาย คุณภาพดี สวยงาม คงทน ในราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สำหรับตลาดของกลุ่ม นี้ได้นำไปขายตามงานของอำเภอและจังหวัด และลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนำไปจำหน่าย อีกส่วนหนึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปจำหน่ายอีกทีหนึ่ง
กลุ่มจักสานหมู่บ้านแห่งนี้ ทั้งพ่อบ้าน-แม่บ้าน ใช้เวลาว่างหลังจากการทำนา มาร่วมกันผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน มีสินค้ามากมายหลายชนิด สร้างรายได้ทั้งผัวและเมียรายได้พอๆกัน ที่สำคัญได้สร้างความรักความสามัคคีของชุมชนเป็นอย่างดี หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายอาคม มาดล ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วงกาซัง หมู่ที่9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร หรือโทร.089-280-4842


…………………………
นายอุทัย มานาดี / โทร.098-1194212