ข่าวการศึกษาและไอที

!!! นักเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ! ฝึกวิชาการป้องกันตัวเอง

!!! นักเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ! ฝึกวิชาการป้องกันตัวเอง โดย มี อพท.4 สุโขทัย ! ร่วมกับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรม ฯ …วันนี้ ที่1 กันยายน 2561 เวลา09.00น. นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 สุโขทัย มอบให้ นายนิมิตร ปิ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว โดยมีนายอนุศิษฎ์ พุ่มชะบา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4 สุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ซึ่งมี นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย กล่าวการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และเรียนรู้ศืลปะป้องกันตัวพื้นฐาน โดยมี นายปสันน์ วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวของสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสีชนาลัย และส่งเสรืมความเข็มแข็งให้กับอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตกับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษฯและเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสื่อฯ

ซึ่งมี พ.ต.ท.สุวิทย์ ทั่งกล่ำ สวป.สภ.เมืองสุโขทัย,ร.ต.ท.สรวิศ เฟื่องมณี รอง.สวป.สภ.เมืองสุโขทัย และทีมข่าวของชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรฯในการสอนแบบเรียนตามฐานฯเพื่อองค์ความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ และในช่วงเวลา13.30 น การสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวพื้นฐานให้กับอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สว.ส.ทท.๓ กก.๓ บก.ทท.๒ และทีมงานประกอบด้วย ด.ต.เฉลิมพงษ์ ศรีศิล ด.ต.หญิง เสาวนีย์ สุดสอาด และ ด.ต.สุทธิพล ศรีแสงเป็นวิทยากรฯผู้ฝึกสอนฯซึ่งในการอบรมครั้งนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภ้ยของจังหวัดสุโขทัยและเพื่อเป็นกลไกลสำคัญในการขยายเครือข่ายสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาล้ย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย ในเขตท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งในช่วงซึ่งมีผู้มีเกียติเข้าร่วมพิธีฯและนักเรียนนักโรงเรียนไชยะวิทยา เข้ารับการอบรมจำนวน 105 คน ซึ่ง นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว ณ โรงเรียนไชยะวิทยา ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

… ทีมข่าวชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เขียนข่าว/ถ่ายภาพ