ข่าวเชียงใหม่

ศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะ “พระธรรมเสนาบดี” รองเจ้าคณะภาค 7 ทำบุญอายุวัฒนมงคล 69 ปีล้นหลามวัดดอยสัพพัญญู

ศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตาสักการะ “พระธรรมเสนาบดี” รองเจ้าคณะภาค 7 ทำบุญอายุวัฒนมงคล 69 ปีล้นหลามวัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง พร้อมอุทิศทานหอจตุรมุข ให้เป็นศูนย์กลางอบรมวิทยากรหน่วย อ.ป.ต.ของคณะสงฆ์ภาค 7 และเป็นศูนย์กลางอบรมบาลีก่อนสอบของพระสงฆ์ 3 จังหวัด ที่ทำให้เพิ่มมหาเปรียญแล้วนับพันรูป
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เป็นวันครบรอบ 69 ปีอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณพระธรรมเนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระมหาเถรที่มีผลงานการพัฒนาฟื้นวัดร้างจำนวนมาก และเป็นพระนักปฏิบัติมีศูนย์กลางการอบรมวิปัสสนานานาชาติบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งตั้งแต่เช้าตรู่จึงมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ พิธีสักการบูชา และเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระวิหารหลวงหน้าองค์พระบรมธาตุ โดยปีนี้พระเดชพระคุณจัดเป็นการภายใน จึงมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ใกล้ชิด และศรัทธาประชาชนใน ต.สุเทพ และหมู่บ้านหน้าวัดพระธาตุฯเข้าร่วมพิธีในภาคเช้า
ต่อมาเวลา 09.30 น.ที่วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายทานหอพระหยกจตุรมุข ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ภาค 7 (อ.ป.ต.ภาค7) ของ 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมีพระครูสุตกิจจาภิรม เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เจ้าอาวาสวัดดอยสัพพัญญู นำคณะสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ มีพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมคณะศรัทธาประชาชน และคณะสงฆ์จากที่ต่างๆ ร่วมพิธีจำนวนมาก
พระธรรมเสนาบดี ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคน โดยกล่าวถึงหอจัตุรมุขดังกล่าวเป็นสถานที่สัปปายะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอบรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในคณะสงฆ์ภาค 7 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะค่อยๆ ดำเนินการต่อไป ไม่ได้เร่งรีบ นอกจากนั้นภายในวัดดอยสัพพัญญู ยังเป็นศูนย์กลางอบรมบาลีก่อนสอบสำหรับพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาที่สอบบาลีศึกษา ซึ่งตลอดเวลา 15 ปีมาแล้วได้อบรมติวเข้มทำให้พระภิกษุสามเณร และแม่ชีสอบได้เปรียญธรรมกว่าพันรูป/คน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว ได้ถวายภัตตาหารเพล และเปิดโรงทานให้คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหาร ภาคบ่าย พระธรรมเสนาบดีได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณร และนักเรียนจำนวน 80 ทุน โดยมีเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ วัดสาขา และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคลอย่างต่อเนื่อง
บ่ายวันเดียวกัน เวลา 15.39 น. พระธรรมเสนาบดี มาเป็นประธานในพิธียกฉัตรเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ(จำลอง) ตามโครงการสร้างพระธาตุเจดีย์จำลอง พระธาตุดอยสุเทพ ขนาด 3 คูณ 3 เมตร สูง 4 เมตร (เนื้อทองสัมฤทธิ์) ณ ที่พักสงฆ์รัตนัย เลขที่ 103/2 ถ.เกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ (ภายในวายเอ็มซีเอ.เสาหิน) โดยมี พล.อ.ธนา จารุวัต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระจักรกฤช ปุญญสิริ ตัวแทนหัวหน้าที่พักสงฆ์รัตนัย ร่วมกับคณะศรัทธาประชาชนสร้างขึ้นมีพระครูรัตนชัยธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย เจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ศรัทธาพุทธบริษัท ได้สักการบูชา และเป็นศาสนสถานประจำที่พักสงฆ์รัตนัย โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี ณ ที่พักสงฆ์รัตนัย
ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และพล.อ.ธนา จารุวัต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ พร้อมด้วยคณะศรัทธาประชาชน เมื่อการหล่อพระธาตุเจดีย์ดอยสุเทพจำลองสำเร็จแล้ว คณะสงฆ์ และคณะกรรมการจึงจัดพิธียกฉัตร ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์จำลองไว้ ณ ที่พักสงฆ์รัตนัย เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป.