ข่าวเชียงใหม่

ขนส่งแม่แตงอบรมเสริมความรู้กฎจราจร

ขนส่งแม่แตงอบรมเสริมความรู้กฎจราจร
นางสาวพูนพิสมัย จิระศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง นำคณะเจ้าหน้าที่ สขข.แม่แตง ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ สำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ในการให้ความรู้กฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 1 กันยายน 2561 จำนวน 100 คน และวันที่ 2 กันยายน 2561 จำนวน 116 คน