Reporter&Thai Army ภัยพิบัติ

กอปภ.จ.ชร. ได้รับรายงานสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ในบางบริเวณพื้นที่ของจังหวัด ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นล้นตลิ่งและดินสไลด์ ข้อมูลสถานการณ์และความเสียหายเบื้องต้น มีจำนวน 3 อำเภอ 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน

เหยี่ยวข่าว on Line
1 ชม. ·
กอปภ.จ.ชร. ได้รับรายงานสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ในบางบริเวณพื้นที่ของจังหวัด ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นล้นตลิ่งและดินสไลด์ ข้อมูลสถานการณ์และความเสียหายเบื้องต้น มีจำนวน 3 อำเภอ 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

1. อ.แม่ลาว ( 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน)
– ฝนตกหนัก ส่งผลให้ลำน้ำห้วยส้านเพิ่มระดับสูงขึ้น โดยเวลาประมาณ 05.35 น. น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่เกษตรและวัดที่อยู่บริเวณแนวตลิ่ง และในเวลา 06.30 น. ที่ทำการปกครองอำเภอ อปท. กำนัน/ผญบ. และประชาชน ร่วมกันกำจัดเศษสวะ กิ่งไม้ และสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากลำน้ำห้วยส้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย พื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1) ต.ดงมะดะ ( ม.2) น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร นาข้าว และวัด 1 แห่ง (วัดห้วยหวาย) และ 2) ต.จอมหมอกแก้ว ( ม.6,8) น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร นาข้าว ความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจ
**10.00 น. ได้รับแจ้งว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเล็กน้อย**

– ต.โป่งแพร่ ( ม.5,9) น้ำท่วมไร่ข้าวโพด 10 ไร่ (ม.5/เกษตรกร 1ราย) และนาข้าว 35 ไร่ (ม.9/เกษตรกร 12 ราย) ความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจ

2. อ.เวียงป่าเป้า ( 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน)
– ต.เวียง ( ม.8) ดินไหล่ทางสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรจากบ้านเก่าไปบ้านสามใหม่ ไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจ

** อบต.เวียง อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเส้นทาง ขณะรายงานยังมีฝนตกในพื้นที่

3. อ.เมืองเชียงราย ( 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน)
– ต.ห้วยชมภู ( ม.4) ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรบริเวณโค้งน้ำเหมย ประมาณ 20 เมตร ความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจ

** อบต.ห้วยชมภู อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเส้นทาง

## หากมีรายงานเพิ่มเติม จักรายงานให้ทราบต่อไป

ปภ.ชร. 021104 ต.ค. 61