Reporter&Thai Army

” จะสุข จะทุกข์ ทหารเคียงข้างประชาเสมอ ” ชาวบ้านปลื้ม ทหารเมืองตากร่วมซ่อมบ้านผู้ประสบภัย

” จะสุข จะทุกข์ ทหารเคียงข้างประชาเสมอ ” ชาวบ้านปลื้ม ทหารเมืองตากร่วมซ่อมบ้านผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๑, ๐๘๐๐ – ๑๒๓๐ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก โดย กองร้อยรักษาความสงบที่ ๑ ชป.มวลชน อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ของ นาย ปราสาท แสงสี อายุ ๕๖ ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๑, ๑๕๓๐ เนื่องจากไฟฟ้ารัดวงจร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ณ บ้านเลขที่ ๑๓๘/๑ หมู่ ๓ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย