สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา ชาวบ้านทำสุ่มหลวง ( สุ่มดักปลายักษ์)ใหญ่สุดในโลกริมกว๊านพะเยารับท่องเที่ยว

พะเยา ชาวบ้านทำสุ่มหลวง ( สุ่มดักปลายักษ์)ใหญ่สุดในโลกริมกว๊านพะเยารับท่องเที่ย

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เตรียมปรับภูมิทัศน์พื้นที่บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5ตำบลบ้านสาง ที่มีพื้นที่ติดกับฝั่งกว๊านพะเยา ด้านทิศตะวันตกให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยว โดยได้นำวิธีชุมขนด้านการประมงพื้นบ้านออกมาแสดงและให้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว ผุดสุ่มยักษ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหาปลาพื้นบ้านใหญ่ที่สุดในโลก หลังทำไซยักษ์ให้นักท่องเที่ยว เที่ยวชมจนเป็นที่ฮือฮาไปทั่ว

วันที่ 2 ตค 61 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูกลุ่ม ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างช่วยกันลงมือทำการสานสุ่ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์หาปลาของชาวประมงพื้นบ้าน ขนาดใหญ่ยักษ์ โดยมีเส้นรอบวงมากกว่า 20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร สูงกว่า 6 เมตร ไว้บริเวณใกล้กับไซยักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับชาวบ้านได้จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ ให้ผู้คนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ระบุว่า ทางเทศบาลตำบลบ้านสาง ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันป่าค่างหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสางแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่ที่สวยงามติดกับกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก และเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวผ่านแวะเวียนมาเป็นประจำ ทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายและท่องเที่ยว ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ร่วมมือกันที่จะแสดงวิถีชีวิตของชุมชนออกมาให้นักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชม โดยได้ผุดวิถีประมงพื้นบ้านออกมาแสดง โดยร่วมมือกันจัดสร้างไซขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และขณะนี้ได้ผุด สุ่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยร่วมมือกันทำซึ่งไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างได และในพื้นที่ดังกล่าวก็จะปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค รับการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเทศกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ ซึ่งหลังจากที่ได้ทำไซยักษ์เสร็จสิ้นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาแวะท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก


สัมภาษณ์…นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา