Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ ๓ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว (ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.) ณ ห้องบันเทิงทัพ ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ ๓ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว (ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.) ณ ห้องบันเทิงทัพ ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

– ด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓ กำหนดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓ ระหว่าง คุณสุภาพ สิริบรรสพ และ คุณศิริพร ชัยยะคำ

 

 

พันเอก กฤติ พันธะสา
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๓
แจ้งข่าว

วันนี้ ( 2 ต.ค.61 ) ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช มีพิธีส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 โดย พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 3 โดย พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 คนใหม่ ตั้งปณิธานว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้ มทบ.37 อย่างเต็มความสามารถ และจะปกครองบังคับบัญชาเพื่อนทหารทุกระดับชั้นบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความถูกต้อง