Reporter&Thai Army

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร.เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามผลการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 7/2561

วันนี้(อังคารที่ 2 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร.เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามผลการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 7/256

1 โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.(จร.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสนามการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสีส้ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ/ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.