Reporter&Thai Army

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.บก.ควบคุมที่3 ถึงความเป็นห่วงและการชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดีได้มอบหมายให้ พ.อ.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ เสธ.บก.ควบคุมที่3เข้าพบ นายวันชัย เพียรบัญญัติ วินจักรยานยนต์พลเมืองดีผู้เข้าช่วยเหลือชายชราถูกทำร้ายเพื่อขโมยทรัพย์สินบริเวณปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน12

วันที่21ต.ค.61เวลา1500 ตามดำริของ พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.บก.ควบคุมที่3 ถึงความเป็นห่วงและการชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดีได้มอบหมายให้ พ.อ.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ เสธ.บก.ควบคุมที่3เข้าพบ นายวันชัย เพียรบัญญัติ วินจักรยานยนต์พลเมืองดีผู้เข้าช่วยเหลือชายชราถูกทำร้ายเพื่อขโมยทรัพย์สินบริเวณปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน12 โดย เสธ.บก.ควบคุมที่3ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณในการปฏบัติหน้าที่ของพลเมืองดีของนายวันชัยและมอบเงินบำรุงขวัญพร้อมกระเช้าผลไม้ ทั้งนี้นายวันชัยได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจและยืนยันที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและจะเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนท่านอื่นปฏิบัติตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน