ข่าวรัฐสภา

ณ ห้อง Newport Grand Ballroom โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัญชลี ไพรีรักษ์ สื่อมวลชน และคุณฟองสนาน จามรจันทร์ นักโหราศาสตร์และอดีตสื่อมวลชน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนากลุ่มเรื่อง “อนาคตการเมืองไทย”

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง Newport Grand Ballroom โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัญชลี ไพรีรักษ์ สื่อมวลชน และคุณฟองสนาน จามรจันทร์ นักโหราศาสตร์และอดีตสื่อมวลชน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนากลุ่มเรื่อง “อนาคตการเมืองไทย”

ดำเนินรายการโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา
จากนั้น นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวปิดการสัมมนา

 

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.