Reporter&Thai Army

พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น.เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้(อังคารที่ 2 ต.ค.61) เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น.เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปารุสกวัน1/ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.