Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.มทบ.๓๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า บริเวณประตูท่าแพ จนถึงบริเวณสะพานศรีดอนไชย อย่างต่อเนื่อง

ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.มทบ.๓๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า บริเวณประตูท่าแพ จนถึงบริเวณสะพานศรีดอนไชย อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.มทบ.๓๓ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน ๔๐ นาย โดยร่วมกับ ป.พัน.๗,บน.๔๑ และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าบริเวณประตูน้ำท่าแพ จนถึงบริเวณสะพานศรีดอนไชย ซึ่งทำไปแล้วประมาณ ๔๐% โดยจะดำเนินการต่อในวันต่อๆไปจนแล้วเสร็จ ซึ่งมีแผนการปฏิบัติตั้งแต่ ๓๐ ก.ย.๖๒ จนถึง ๔ ต.ค.๖๒ คลองแม่ข่า ตั้งแต่ประตูน้ำท่าแพถึงสะพานศรีดอนไชยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่