Reporter&Thai Army

มทบ.39 ออกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พรหพิราม บรรเทาทุกข์ประชาชน

มทบ.39 ออกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พรหพิราม บรรเทาทุกข์ประชาชน

เมื่อ 1 พ.ย.61 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.พรหมพิราม จว.พล. ร่วมกับ นายเปรม ฉิมปรางค์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วงฆ้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่.4 ต.วงฆ้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่นางปราณี สวนนุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่.4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จว.พล.แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิราม ว่ามีดินยุบตัวลงมาทับถมท่อระบายน้ำที่ออกจากที่นาของตัวเอง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการยุบตัวของดินจริงประกอบกับท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กจึงทำให้ในช่วงฤดูฝนน้ำระบายไม่สะดวกในบริเวณดังกล่าวส่วนแนวทางการแก้ปัญหาทาง อบต.วงฆ้อง จะดำเนินการจัดงบประมาณเพื่อขุดลอกและวางท่อระบายน้ำใหม่ต่อไป