Reporter&Thai Army

ชป.มวลชน ร้อย รส.ที่ 2 (กกล.รส.จว.พิษณุโลก/มทบ.39) อ.บางระกำ จว.พ.ล.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางระกำ,นางลัดดา แก้วสุจริต รองประธานชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตร่วมจัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พบปะเยี่ยมเยียนนางเนียน เงินขำ

เมื่อ 1 พ.ย.61เวลา1300 ชป.มวลชน ร้อย รส.ที่ 2 (กกล.รส.จว.พิษณุโลก/มทบ.39) อ.บางระกำ จว.พ.ล.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางระกำ,นางลัดดา แก้วสุจริต รองประธานชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตร่วมจัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ พบปะเยี่ยมเยียนนางเนียน เงินขำ 45/1 ม.4 บ.หนองเต่าดำ ต.วังอิทก เพื่อช่วยเหลือกรณีที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ต้องมีบ้านข้างเคียง 3 หลังขึ้นไป ชป.เข้าตรวจสอบพื้นที่จึงได้ขัอมูลเพิ่มเติมยังมีบ้านข้างเคียงอีก 3 หลังที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จึงทำให้เข้าหลักเกณฑ์ของไฟฟ้า ทางชป.ประสานให้กำนันทำเรื่องร้องขอทางไฟฟ้าดำเนินการต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย