Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 โดย ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ผบ.ร้อย.ทพ.3207 พร้อม กพ.จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 2 พ.ย.61,0730 กองทัพภาคที่ 3 โดย ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ผบ.ร้อย.ทพ.3207 พร้อม กพ.จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสำนักสงฆ์บ้านห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย