Reporter&Thai Army ข่าว สตูล

สตูล ทหาร ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ บ้านกาลันบาตู หมู่ที่ 1 ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สตูล ทหาร ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ บ้านกาลันบาตู หมู่ที่ 1 ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล


วันนี้ 24 มกราคม 2563 จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ส่งผลกระทบทำให้น้ำในบ่อเหือดแห้ง ทำให้ชาวบ้านไปแจ้งที่ อ.เมืองสตูลหลังจากนั้นทาง อ.เมืองสตูลได้แจ้งกับพ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 / รอง ผบ.ฉก.ร.5 จึงได้มอบหมายให้ร.ท.นันทวุฒิ ประภาวงษ์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว จัดกำลังพลพร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานและยุทโธปกรณ์ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่บ้านกาลันบาตู ม.1 ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นทั้งนี้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประชาชนสามารถแจ้งทางอำเภอหรือทางอบต และทางผู้ใหญ่บ้านได้เลยทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จังหวัดสตูล มีรถน้ำเตรียมพร้อมไว้ หากมีผู้ประสบภัยต้องการน้ำให้ประสานมายังหน่วยฯ ซึ่งพร้อมเข้าช่วยเหลือหากมีการร้องขอเข้ามา ซึ่งวันนี้ทางหน่วยฯ ก็ต้องส่งน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านกาลันบาตู ม.1 ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

https://youtu.be/HTWrC8KsuE4

 

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล