หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรม ” ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกาสครบ ๙๗ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๐๐ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย “


เมื่อ ๑๓๑๐๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าร่วมกิจกรรม ” ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกาสครบ ๙๗ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๐๐ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ”

 

ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ อำนาจเจริญ และสกลนคร
โดยมี พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี มอบแท้งก์น้ำดื่มฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมด้วยนายสุเทพ วงษ์พานิช รอง ผวจ น.ว. มีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตัวแทนระดับอำเภอ จำนวน ๑๕ อำเภอ มารับสิ่งของ สนับสนุนจาก บริษัท พีพีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเล็งเห็นคนในชุมชน วัด โรงเรียน และประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอใว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ชุด ,เครื่องอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาจำนวน ๑๕ ชุด และมอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในอำเภอพยุหะคีรี จำนวน ๒๕๐ ชุด มี รด.จิตอาสา ร.ร.พยุหะวิทยา จว.น.ว. ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายในงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน ๖๕๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย