Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

สืบสานงานกฐินตก หลวงพ่อพระเทพรัตนกวี ปีที่ 41 ที่วัดเขาดินทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

**** สืบสานงานกฐินตก หลวงพ่อพระเทพรัตนกวี ปีที่ 41 ที่วัดเขาดินทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์*

*** วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๑๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. นาย ชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอ หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ได้ทำการต้อนรับ คณะกฐินสามัคคีของวัดมหาธาตุ ซึ่งได้ดำเนินการทอดมาเป็นปีที่ ๔๑ สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มาทอดณ. วัด เขาดินทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสมทบทุน ในการบูรณะศาลาธรรมะสังเวช ทั้งนี้ นางรตี พานประศรี กำนันตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำโรงทานอาหารเข้าร่วม เพื่อ เลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานกฐินของวัด และยังได้สนับสนุน คณะกฐินที่มาร่วมงานในครั้งนี้จาก

นาย ถนอม เขียวหลง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 พร้อมคณะลูกบ้านให้การต้อนรับคณะกฐิน ได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้รวมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทั้งนี้โครงการกฐินตก ค้าง และอุโบสถสัญจร นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูอายุ พระพุทธศาสนา และยังสามารถช่วยกระซับความสัมพันธ์ของพุทธบริษัท 4 ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยไม่แบ่งแยกธรรมยุตและมหานิกาย กฐิน ตามปกติ ในวันใกล้ๆจะสิ้นหน้าทอดกฐิน หรือ ในวันสุดท้ายของกาลกฐิน ( คือวันก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ) การทอดกฐินอย่างนี้เรียกว่ากฐินตกค้าง หรือเรียกว่ากฐินตก บางทีก็เรียกกฐินโจร เพราะกิริยาอาการที่ไปทอดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว มีผู้รู้ว่าได้บุญมาก ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการเทอญ.

..ภาพ/ข่าว..ทีมงาน นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ …โดย นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม…