ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ซักซ้อม กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

ซักซ้อม กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุม ในหัวข้อ “ซักซ้อม กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย” และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ กรณีศึกษาบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ แก่นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,สถานะบุคคล,กระทรวงยุติธรรม,สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกรบสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานภาคเหนือ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ผศ.ดร รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ พระครูธีรสุตพจน์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา มอบของที่ระลึกให้กับคณะ พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดการปัญหาด้านสถานะบุคคล นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการประชุมและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม “ ซักซ้อม กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย” นายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล บรรยาย “กฎหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคล” มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา