ข่าว สระแก้ว

(สระแก้ว) – ชาวบ้านร้องเรียนสื่อ!! โดนรื้อทรัพย์สินของชุมชนโดยไม่แจ้ง พื้นที่บ้านเอื้ออาทร ชช.19

(สระแก้ว) – ชาวบ้านร้องเรียนสื่อ!! โดนรื้อทรัพย์สินของชุมชนโดยไม่แจ้ง พื้นที่บ้านเอื้ออาทร ชช.19

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยได้รับแจ้งจาก นายชัยเวช ประวัติดี ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ 19 (บ้านเอื้ออาทร) พร้อมคณะกรรมการชาวบ้าน ร้องเรียนสื่ออย่างเร่งด่วน ได้มีผู้รับเหมาก่อสร้างพร้อมเครื่องจักรกล ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ได้รื้อต้นไม้ทองอุไร เกือบ 10 กว่าต้นที่ปลูกมา 5 กว่าปีซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางชุมชนออกโดยพละการ โดยไม่ทำหนังสือหรือแจ้งประธานชุมชน

ทางนายพิสิษฐ์ คล้ายยวงทอง ผู้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจงว่า การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร สาขาจังหวัดสระแก้ว ได้โอนให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ได้รับงานต่อ และทางผมจะเร่งแก้ไขและดำเนินการแทนเก่าที่สูญเสียไป จะเอาอันใหม่มาทดแทนให้ ได้กล่าวคำขอโทษแล้วจะทำหนังสือขอโทษถึงประธานชุมชน ต่อไป

ภาพข่าว : นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน