Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1สำนักงาน กสทช. จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ที่โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการสรุปผล แถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย และปิดศูนย์อำนวยการ ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์สดในรายการข่าวภาคเหนือ NBT เวลา 16.00 น. รับชมได้ทาง ระบบดิจิตอลทีวี NBTNORTH ช่อง 11 หรือ ระบบดาวเทียม C-Band PSI ช่อง 267 หรือ ไทยแซทอยู่ช่อง 221 หรือ ไอพีเอ็ม ช่อง 158 หรือ Facebook LIVE : เพจ NBTChiangmai , เพจ ข่าวท้องถิ่นภาคเหนือ หรือ YouTube : NBT Chiangmai และยังสามารถชมย้อนหลัง แบบเป็นรายข่าว ได้ที่ ข่าวภาคเหนือ YouTube : NBT Chiangmai

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰