ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มุกดาหารกำหนดปี 2567 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางถนน

มุกดาหารกำหนดปี 2567 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียชีวิต จากข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 5 วัน ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงคือ เมาสุรา ขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 80 เป็นรถจักยานยนต์ และเกิดเหตุถนนหมู่บ้าน
จังหวัดมุกดาหารกำหนดให้ ปี 2567เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางถนน “จังหวัดมุกดาหาร ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ”เพื่อใช้มาตรการองค์กรเป็นแบบอย่างในการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสีย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาและความร่วมมือของประชาชนในการร่วมแสดงเจตนารมย์ “มุกดาหารขับขี่ปลอดภัย365 วัน ”โดย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และเคารพกฎจราจร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ เชิญชวนชาวมุกดาหารร่วมรณรงค์ จังหวัดมุกดาหารขับขี่ปลอดภัย 365 วัน เพื่อร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และยังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางต่างๆ แก้ไขจุดเสี่ยงและปรับภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อ ให้ปี 2567 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางถนน.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร