Uncategorized

โรงไฟฟ้าบางปะกง เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบช่วยเกษตรกรแล้ว

ฉบับที่ 19 / 2562 ข่าวสำหรับสื่อมวลชน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

โรงไฟฟ้าบางปะกง เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบช่วยเกษตรกรแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกดปุ่มเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าบางปะกง มั่นใจสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ตามแผนที่วางไว้

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน) เป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา

 

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พน. กล่าวว่า หลังจากที่มีการจัดส่งน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก จำนวน 4,000 ตัน มาทางเรือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา วันนี้ กฟผ. ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ในอัตราส่วน 50 : 50 แล้ว และจากการที่ กฟผ. ได้ปรับปรุงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 30,000 ตัน ซึ่งตามแผนจะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ จำนวน 160,000 ตัน โดย กฟผ. จะใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าได้ 6 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคมนี้

 

“การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จ ที่ทุกภาคส่วน ทั้ง กฟผ. ภาครัฐ เอกชน และชาวสวนปาล์ม ร่วมแรงร่วมใจเพื่อแก้ปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายหลังจากนี้จะต้องดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดต่าง ๆ จนครบจำนวน 160,000 ตัน และจะมีพิธีลงนามสัญญาระหว่าง กฟผ. กับผู้ค้าน้ำมันปาล์มดิบในเร็ววันนี้” รมว.พน. กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ การนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะไม่กระทบกับค่าไฟฟ้าของประชาชนแต่อย่างใด เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะไม่นำไปคิดรวมกับค่าเอฟที (FT)

————————————————

ภาพเคลื่อนไหวพิธีเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ด้วยน้ำมันปาล์มดิบที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
https://drive.google.com/folderview?id=1ZBBr0dbwituBnvNJE69nGDuClE7tltnT