Uncategorized

ร้อยเอ็ด… ฝ่ายมีชีวิตที่”ลำห้วยบ้านนากระตึ๊บตอบโจทย์ ภัยแล้ง” ของตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ. ได้แล้ววันนี้!!!

ร้อยเอ็ด…
ฝ่ายมีชีวิตที่”ลำห้วยบ้านนากระตึ๊บตอบโจทย์ ภัยแล้ง” ของตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ. ได้แล้ววันนี้!!!
ฝ่ายมีชีวิตจะทำหน้าที่ซับน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเมื่อน้ำมีพอเพียงในหน้าแล้ง พืชจะเปลี่ยน และสัตว์ก็จะเปลี่ยนตาม และที่สุดแล้วสังคมก็จะเปลี่ยน”ฝายมีชีวิตตอบโจทย์ภัยแล้ง ฝายมีชีวิตได้เปลี่ยนสังคม เพราะฝายมีชีวิตได้ทำให้น้ำมีคุณภาพดีและปริมาณที่เพียงพอหล่อเลี้ยงผืนดินหน้าแล้ง แล้วยังนำไปสู่การ-ยก-ระดับ-คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และ สังคม


วันนี้ 18 ต.ค.2561.ที่ลำห้วยบ้านนากระตึ๊บ ม.11 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ นาย เจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้นำชุมชนตำบลท่าม่วง นักศึกษา ที่เรียนวิชา พลเมือง จาก ม.ราชภัฎ ร้อยเอ็ด ประมาณ 200 คน สร้างฝายมีชีวิต ขนาดฝาย กว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร
1.หน้าฝายจะมีบันไดนิเวศน์เพื่อสัตว์น้ำทุกชนิดสามารถผ่านตัวฝายได้
2.ตัวฝายกั้นน้ำ ใช้วัสดุธรรมชาติ คือ ทราย บรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันเพื่อให้เป็นกำแพงกั้นชะลอน้ำ
3.ลำไผ่ จากไม้ไผ่เป็นตัวโครงปักฝังลงไปในลำคลองเสมือนเสาเข็มเป็นแนวผูกด้วยเชือกยึดโยงกระสอบที่กั้นน้ำไว้แข็งแรง
นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ กล่าวว่า (คลิป)การสร้างฝายมีชีวิต แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการประยุกต์ข้อดี-ข้อเสียของฝายแม้ว ฝายชะลอน้ำ ทำนบ มารวมกันแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง โดยไม่ใช่เงินมากมายมหาศาล ในหน้าแล้ง ฝายมีชีวิตยังมีส่วนช่วยเก็บน้ำไว้กับดิน น้ำที่ถูกเก็บไว้จะคายความชื้น ซึม และแผ่กระจายออกไปตามธรรมชาติ -สู่ลำคลอง และ ดูแลพื้นที่การเกษตร บ้านนากระตึ๊บ ต.ท่าม่วงได้อีกประมาณ 500 ไร่…

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงา