Reporter&Thai Army

#โรงพยาบาลลานนา สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

#โรงพยาบาลลานนา สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 …ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา โดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม “โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า” ให้กับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลตรีดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดเจ้าหน้าที่ และกำลังพลเข้ามาดำเนินการ นำขยะ และวัชพืช ที่กีดขวางประตูระบายน้ำออก พื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลลานนา ณ บริเวณซอยสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่