Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

วีรชน……ผบ.มทบ.37 วางพวงมาลาเนื่องในวัน ” ทหารผ่านศึก ” พร้อมร่วมพิธีสวนสนมเชิดชูเกียรติทหารกล้า…

วีรชน……ผบ.มทบ.37 วางพวงมาลาเนื่องในวัน ” ทหารผ่านศึก ” พร้อมร่วมพิธีสวนสนมเชิดชูเกียรติทหารกล้า…

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ หน่วยทหาร สมาคมทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมวางพวงมาลาในวันทหารผ่านศึก โดยในพิธีมีการสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าทหารกล้า ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ อีกทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 10 ราย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเพื่อตอบแทนคุณงามความดี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศอีกด้วย