ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ปปส.ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินขายทอดตลาดได้ทั้งสิ้น จำนวน 53 รายการ มูลค่า 1,572,400 บาท

ปปส.ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินขายทอดตลาดได้ทั้งสิ้น จำนวน 53 รายการ มูลค่า 1,572,400 บาท

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดเพื่อการบังคับโทษปรับ (นัดที่ 1) ประเภททองรูปพรรณ ยานพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 19 คดี รวม 40 รายการ ซึ่งการขายทอดตลาดครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต่อสู้ราคาทั้งสิ้น จำนวน 30 คน สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ทั้งสิ้น จำนวน 28 รายการ รวมเป็นเงิน 738,610 บาท ซึ่งระหว่างการขายทอดตลาด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ VDO Conference มาสอบถามถึงผลการดำเนินงาน ซึ่งนายมานิต โกเมศ ผอ.ปปส.ภ.5 และนายไพบูลย์ เมฆมานะ ผอ.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในช่วงเวลา 12.00 น. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 ประเภททองรูปพรรณ ยานพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 60 รายการ

ซึ่งการขายทอดตลาดครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต่อสู้ราคาทั้งสิ้น จำนวน 46 คน สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ทั้งสิ้น จำนวน 53 รายการ เป็นจำนวนเงินมูลค่า 1,572,400 บาท
ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5.

ทรงวุฒิ ทับทอง