ข่าวเชียงใหม่

ราษฏรบ้านร่มไท หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าตอน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ(น้ำยอน) ทหารทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชน ระยะทางประมาณ ๖ กม.

อำเภอแม่อายขอรายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
-สภาพอากาศทั่วไปท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีเมฆ ทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี
-ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่
-การกำเนินการแก้ไข ป้องกันหมอกควันไฟป่า นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
๑.เจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมทั้งเจ้าหน้าที่
สถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห้มปกได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามพื้นที่สูงและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่
๓.ราษฏรบ้านร่มไท หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าตอน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ(น้ำยอน) ทหารทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชน ระยะทางประมาณ ๖ กม.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ