ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอจอมทอง

วันที่ 3 มี.ค.62
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอจอมทอง ขอรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้
1. สภาพอากาศท้องฟ้าปิดมีหมอกควันปกคลุม ค่า pm2.5 ตรวจวัดได้ 83 ไมโครกรัม/ลูกบาตเมตร อยู่ในระดับปานกลาง
2. พบจุด hotspot 2 จุด ในพื้นที่ต.ดอยแก้ว ในวันนี้ครับ จัดกำลังพลชุดลาดตระเวนที่ 1 สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง ราษฎรจิตอาสา หมู 3 ต.ดอยแก้ว เข้าดำเนินการดับไฟแล้ว
3. ดำเนินการแจ้งกำนัน ผญบ. อปท. ประชาสัมพันธ์งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดไปตลอดช่วงห้ามเผาเด็ดขาด
4. ศูนย์สั่งการ ฯ อ.จอมทอง แต่งตั้งคำสั่งให้ปลัดอำเภอ และ สมาชิก อส.ประจำตำบล กำชับ และร่วมปฎิบัติกับสถานีควบคุมไฟป่า และผู้นำ และ อปท.ในพื้นที่เข้าระงับเหตุหากได้รับ
5.ทำการประชาชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่มีอากาศยานบินผ่านพื้นที่จะมีการสำรวจจุดเกิดไฟป่า และจะรายงานข้อมูลให้ส่วนกลางเพื่อแจ้งพื้นที่ให้ดำเนินการเข้าควบคุมและดับไฟป่า ขอให้ชุมชนจัดกำลังเข้าปฎิบัติการร่วมเพื่อความรวดเร็วและลดปัญหาการลุกลามสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร เรือกสวนไร่นา
6. ศูนย์สั่งการวางแผน จัดตั้ง War room และเตรียมการและทำแผนเผชิญเหตุและบูรณาการในพื้นที่หากเกิดเหตุในห้วง 61 วันห้ามเผา
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการของท่านผู้ว่า ฯ ให้สถานีควบคุมไฟป่าอินทนนท์ ป่าจอมทองและออบหลวง เฝ้าระวังและเตรียมพร้อม หากเกิดไฟในเข้าดำเนินการดับไฟโดยทันที ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านเครือข่าย แจ้ง อปท. ดำเนินการฉีดละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศและล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง แจ้ง สภ.จอมทองเข้มงวดกวดขันรถถบรรทุกหิน ดิน ทราย ให้ปิดคลุมผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อลดฝุ่นละออง

…ฝ่ายความมั่นคง อ.จอมทอง/เลขาศูนย์สั่งการ ฯ รายงาน