ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์สั่งการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอสันทราย

ศูนย์สั่งการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอสันทราย โดย นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย/ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ 3 มีนาคม 2562

1.สภาพอากาศโดยรวม
– อำเภอสันทราย มีคุณภาพอากาศดี

2.จุดความร้อนที่เกิดขึ้น
– อำเภอสันราย ไม่พบจุดความร้อน

3.การแก้ไข/ดำเนินการ
– กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอสันทราย ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ขอความร่วมมือประชาชน ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน งดเผาทุกชนิด เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษหมอกควันในอากาศและประชาสัมพันธ์การดูแล สุขภาพ และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหย่งทำแนวกันไฟป้องกันการเกิดไฟป่า

4.อื่นๆ และภาพการดำเนินงาน
4.1 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลหนองหาร เทศบาลตำบลสันพระเนตร เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลหนองแหย่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ตามถนน