Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

จิตอาสา 904 พัน.พัฒนา 3 ร่วมกับ “รุด!!! ช่วยเหลือ รื้อถอนบ้านเรือนประชาชน ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง”

จิตอาสา 904 พัน.พัฒนา 3 ร่วมกับ “รุด!!! ช่วยเหลือ รื้อถอนบ้านเรือนประชาชน ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง”

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.66 เวลา 08.30 น. จิตอาสา 904 พัน.พัฒนา 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ป.4พัน 7 จิตอาสา 904 สภ.ดอยสะเก็ดจิตอาสาภาคประชาชน,หน่วยเฉพาะกิจแม่กวง ชป.ผาลาด,ชป.ป่าสักงาม ,ปางไฮ และชป.แม่ลายโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,เทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าดำเนินงานช่วยเหลือทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ ในพื้นที่บ้านของนางสมศรี ไชยศรี ณ บ้านเลขที่ 148/1หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือในการร่วมปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก พัฒนาหลักนิยมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก บูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศ.

ทรงวุฒิ ทับทอง