Reporter&Thai Army

จิตอาสา 904รุ่นที่2/61 พท.จว.ลป. พอ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32(2A-095) จัด กพ.มทบ.32ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้าน ท่าโทกมงคลชัย สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ในห้วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที 3 มีค. 62เวลา0900-1600 จิตอาสา 904รุ่นที่2/61 พท.จว.ลป. พอ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32(2A-095) จัด กพ.มทบ.32ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้าน ท่าโทกมงคลชัย สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ในห้วงฤดูแล้ง ณ.บ.ท่าโทกมงคลชัย ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จว.ลป. มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน60คน