ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา302) ม.พัน.9 พล.ร.4 จำนวน 6 นาย (น.1 , ส.5) โดยมี ร.ต.ทรงพล ด้วงภู่ เป็น หน.ชุด จัดเวทีแสดงเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 0930 – 1100 ชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา302) ม.พัน.9 พล.ร.4 จำนวน 6 นาย (น.1 , ส.5) โดยมี ร.ต.ทรงพล ด้วงภู่ เป็น หน.ชุด จัดเวทีแสดงเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น ในพื้นที่เป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย