Uncategorized

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”
วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 09.30 น. จังหวัดสุโขทัย โดย สำนักงานป.ป.ช. ประจำ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ” Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”

 

 

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมี ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่จะต้องมีการปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก ในการเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
การจัดงานครั้งนี้มีการร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศจากส่วนกลาง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และผอ. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัยได้นำเสนอข้อมูลการปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในปีงบประมาณ 2561 อีกด้วย

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286