Uncategorized

ชาวบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิงเดือดร้อนประปาหมู่บ้านงบ 10 ล้าน ใช้การไม่ได้มานานกว่า 3 ปี

ชาวบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิงเดือดร้อนประปาหมู่บ้านงบ 10 ล้าน ใช้การไม่ได้มานานกว่า 3 ปี

แล้งจัดชาวบ้านในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง เดือดร้อนหนักประปาหมู่บ้าน 4 แห่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทใช้การไม่ได้มานานกว่า 3 ปี ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 4 พันคนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งนี้ ชาวบ้านต้องใช้น้ำจากประปาภูเขาซึ่งน้ำเริ่มแห้งขอดไม่พอต่อการใช้ โดยก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งแต่เรื่องก็เงียบไป ขณะเดียวกันพบว่ามีการรับมอบงานทั้งที่ไม่สามารถใช้การได้

ชาวบ้านผู้นำชุมชน ในตำบลบ่อแก้ว ได้พาผู้สื่อข่าวไปดู ระบบประปาหมู่บ้าน 4 แห่งหลังจากผู้รับเหมาก่อสร้างได้การส่งมอบงานให้กับท้องถิ่นเมื่อปี 2559 ผ่านมาเกือบ 3 ปีประปาทั้ง 4 แห่งไม่สามารถใช้การได้ โดยจุดแรกเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านบ่อแก้ว หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง โดยน้ำประปาหมู่บ้านแห่งนี้มีน้ำใช้ปรกติแต่ไม่มีท่อประปาต่อไปยังบ้านเรือนของชาวบ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ อบต.บ่อแก้วชี้แจงว่า งบประมาณที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแห่งนี้เพียงพอสำหรับก่อสร้างระบบประปาเท่านั้นไม่มีงบประมาณในการเดินระบบท่อประปาให้ชาวบ้านซึ่งทาง อบต.มีงบประมาณไม่มีงบประมาณในการต่อท่อประปาให้ชาวบ้าน จุดที่ 2 ประปาหมู่ บ้านแม่ยางห้า หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าประปาหมู่บ้านแห่งนี้ไม่สามารถใช้การได้เลย โดยชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ผู้รับเหมาได้ส่งมอบงาน ระบบประปาของหมู่บ้านใช้ไม่ได้ สาเหตุมาจากถังเก็บน้ำดิบเก็บน้ำไม่ได้ ขณะที่ถังแยกตะกอนมีน้ำขังมานานจนน้ำเน่าเสีย ส่วนจุดที่ 3 ประปาหมู่บ้านบ้านเด่นฮ่อม หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง พบว่าแท๊งค์น้ำไม่สามารถเก็บน้ำได้นอกจากนี้พบว่าน้ำไม่สามารถส่งไปบ้านเรือนราษฎรบนพื้นที่สูงได้เนื่องจากแท๊งค์น้ำอยู่ในระดับต่ำกว่า ส่วนจุดสุดท้าย เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบประปาหมู่บ้านป่าเกี้ยะนอก หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง พบว่าระบบประปาหมู่บ้านนี้ใช้การไม่ได้ เนื่องจากแท๊งค์น้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และระบบการวางท่อประปายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน

 

นอกจากนี้ชาวบ้านยังสงสัยว่า หน่วยงานท้องถิ่น เซ็นรับมอบงานจากผู้รับเหมาได้อย่างไร เนื่องจากระบบประปาทั้ง 4 หมู่บ้าน ใช้การไม่ได้เลยทั้งที่เสียงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทในการก่อสร้าง สำหรับโครงการดังกล่าวทาง อบต.บ่อแก้วได้รับเรื่องจากชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เนื่องจากทาง อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน จึงได้มีการประสานของบประมาณไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ใช้แบบก่อสร้าง ของกรมทรัพยากรน้ำ ต่อมามีการประมูลจากผู้รับเหมาและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจนเสร็จและส่งมอบงานกันทั้งที่ระบบประปาใช้การไม่ได้มานานเกือบ 3 ปี

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามทราบว่าชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านรวม 800 ครัวเรือนประมาณ 4 พันคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้ง ซึ่งชาวบ้านได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการหาแหล่งน้ำเองด้วยลงขันกันทำระบบประปาภูเขาเพื่อนำน้ามาใช้รวม 9 แห่ง ซึ่งต้องต่อท่อน้ำระยะทางตั้งแต่ 5 -7 กิโลเมตร ซึ่งช่วงฤดูแล้งปีนี้รุนแรงหนักทำให้แหล่งน้ำประปาภูเขา 7 แห่งเริ่มแห้งชาวบ้านเกรงว่าจะมีน้ำใช้ไม่พอช่วงฤดูแล้งนี้ จึงอยากให้หน่ายงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมระบบน้ำประปาทั้ง 4 หมู่บ้านให้สามารถใช้การได้โดยเร็วที่สุด.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. วัตร บ้านเมือง