ข่าวเชียงใหม่

“สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม วิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต”

“สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม วิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต”

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

 

ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แห่งนี้เป็นชุมชน ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 141 คน เป็นต้นแบบโครงการเกษตรธรรมชาติปลอดภัยของอำเภอแม่แจ่ม ได้รับการต่อยอดมาจากโครงการแม่แจ่มโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกลุ่มมีกิจกรรม แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มปลูกผัก กลุ่มหัตกรรม กลุ่มน้ำพริก กลุ่มเลี้ยงไก่ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ส่งจำหน่ายให้แก่ สถาบันการศึกษาในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ในวันที่ 9 เมษายน 2562 นี้ต่อไป.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง