ข่าว เชียงราย

ผู้ว่าเชียงราย ประชุมแก้ปัญหาหมอกควันในวาระแห่งชาติ ตามการสั่งของนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าเชียงราย ประชุมแก้ปัญหาหมอกควันในวาระแห่งชาติ ตามการสั่งของนายกรัฐมนตรี
//////////////////////////////////////////
เมื่อวันที 3 เม.ย.62 เวลา 08.30 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องในวาระแก้ไขปัญหาแห่งชาติ ตามการสั่งของนายกรัฐมนตรี พร้อม นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอใน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยตามคำสั่งประกาศแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเป็นปัญหาวาระแห่งชาติ และห้ามเผาโดยใช้กลไกลทางการปกครอง สร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ในการบูรณาการทำงานของ 18 กลุ่มจังหวัด มาขับเคลื่อนสู่ระดับประเทศ และตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้นำชุมชน และตัวบทกฎหมายตัวผู้กระทำความผิด ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ พร้อมแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันในสภาวะปัจจุบัน

////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน ///////////