Reporter&Thai Army

ช.พัน.4 พล.ร.4 จัดกำลังพลของหน่วยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการพัฒนาคูคลองพื้นที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 ช.พัน.4 พล.ร.4 จัดกำลังพลของหน่วยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการพัฒนาคูคลองพื้นที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหนองแก่ง อ.เมือง จว.น.ว.