ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กิ่งกาชาดเกาะสมุย ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหอประชุมกาญจนาภิเษก ชายทะเลหน้าทอน นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางเจียมจิต พรหมเกาะ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

โดยมี ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว