Uncategorized

กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “มหกรรมสินค้า GI และ สินค้าเชิงวัฒนธรรม/หัตถกรรม Thailand 4.0”

ข่าวประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561
กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “มหกรรมสินค้า GI และ สินค้าเชิงวัฒนธรรม/หัตถกรรม Thailand 4.0”

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 16.45 น. ที่ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
นางสาวอรุณี พูลแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมสินค้า GI และ สินค้าเชิงวัฒนธรรม/หัตถกรรม Thailand 4.0” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากในท้องถิ่น นักธุรกิจของกลุ่มจังหวัด ให้ก้าวสู่โมเดล “Thailand 4.0” ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังได้ขยายตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า GI สินค้าหัตถกรรม และสินค้าเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 19 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, นครปฐม, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ปทุมธานี, ชัยนาท และสระบุรี ให้เป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง
ภายในงานได้นำสินค้าที่มีความหลากหลาย มีลักษณะพิเศษและแตกต่างจากพื้นที่อื่น ซึ่งผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI (Geographical Indications) มาจำหน่ายกว่า 80 ร้านค้า จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า GI สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตร และเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ จาก 19 จังหวัดภาคกลาง โดยจัดจำหน่าย ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1- 5 สิงหาคม 2561 นี้

สุภาวดี สมศรี
ส.ปขส.ลพบุรี-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน