สตูล เปิดโรงงานอัดยางก้อนเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางให้มีราคาสูงยิ่งขึ้น


สตูล เปิดโรงงานอัดยางก้อนเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางให้มีราคาสูงยิ่งขึ้น
วันที่ 3 ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโรงงานอัดยางของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด พร้อมด้วยนายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล นายการีม ยูหันนัน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งโรงงานอัดยางก้อนเพื่อจำหน่าย และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสมาชิกเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล ได้สนับสนุน เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำด้วยการนำยางแผ่นรมควันของสมาชิกมาอัดก้อนเพื่อการส่งออก ซึ่งชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์ จากรัฐบาลเป็นเงินจำนวน 30,150,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด สามารถเป็นผู้ประกอบการในการส่งออกยางในรูปของยางอัดก้อนเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศได้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ยางให้มีราคาสูงยิ่งขึ้น เป็นการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับการแปรรูปจากยางพารา ซึ่งได้มีการเปิดโรงงานไปก่อนหน้านี้ มีการแปรรูปยางพาราหลายอย่าง เช่น การทำผลิตภัณฑ์หมอน การทำพื้นยาง หรือพื้นสนามฟุตซอล พบว่าขณะนี้มีการเติบโตที่น่าพอใจ แต่ต้องยอมรับว่าแรกเริ่มของการผลิตนั้นราคาอาจจะสูงไปนิดหนึ่ง ส่วนคุณภาพก็คงต้องปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนเรื่องตลาดที่จะระบายผลผลิตอาจจะอยู่ในวงแคบซึ่งคงต้องส่งเสริมการต่อไป ส่วนสินค้าตัวใหม่ที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากยางพารานั้นคือเฟอร์นิเจอร์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น เพราะที่ผลิตไปแล้วพบว่ามีน้ำหนักมากอยู่ ใช้ปริมาณยางค่อนข้างมาก จึงอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาหรือจุดอ่อนตรงนี้ ก็คิดว่าเรื่องของเฟอร์นิเจอร์น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะส่งเสริมขึ้นมา
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล