Uncategorized

ตร.ยโสธร เกือบ400นาย ฝึกเข้ม ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ตร.ยโสธร เกือบ400นาย ฝึกเข้ม ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ชุดควบคุมฝูงชนตำรวจจังหวัดยโสธร เกือบ400นาย ฝึกเข้ม การอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุนสาธารณะ แบ่งเป็น 2กองร้อยใน 3วัน ฝึ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะ อดทนต่อสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมชุนสาธารณะ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะ อดทนต่อสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญในยุทธวิธีตำรวจของการควบคุมฝูงชน ตลอดจนให้ความสำคัญการใช้ทีมบริหารสถานการณ์วิกฤต ที่เป็นหลักสำคัญในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งจะให้สถานการร์คลี่คลายไปตามแนวทางที่ถูกต้อง เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความอบอุ่นใจประชาชน ในระหว่างวันที่28 –30กรกฎาคม 2561 ณ.ลานหน้าอาคาร OTOPสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีพันตำรวจเอกมงคล ภูวประภาชาติ รอง ผบก.ตร.จว.ยโสธร ผู้กำกับการ สภ.ทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปิดเป็นจำนวนมาก
ก่อนมีพิธีปิด ประธานในพิธีได้ชมการสาธิตการฝึกซึ่ง สมมติเกิดมีการเดินขบวนเรียกร้องนับร้อยคน ซึงทางเจ้าหน้าที่มีการแบ่งเป็น 2 กองร้อย จำนวน 340 นาย มียานพาหนะ รถดับเพลิง จำนวน2 คัน มีวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภาค3 ได้ทำการขั้นตอนตามมาตรการ ที่อยู่ภายใต้ยุทธวิธีในการสลายการชุมนุมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษย์ชนเป็นไปตามหลักสากล และตามแผนรักษาความสงบ(กรกฎ52)ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พร้อมกันนี้มีการประเมินผลปฎิงานด้วย

ภายหลังพิธีปิด พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค3 ได้ให้ความสำคัญในการฝึกทบทวนกองร้อยฝูงชน ให้เกิดทักษะมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมให้ปรับสถานภาพกำลังพลกองร้อยควบคุมฝุงชน และจัดให้มีการฝึกอบรม ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้กำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและฝ่ายอำนวนการ หรือทีมบริหารเหตุการณ์ ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีองค์ความรู้ มีทักษะเข้าใจ อดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำสู่ผลสัมฤทธิ์ในทางปฎิบัติเป็นรูปธรรม ต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง