ข่าวเชียงใหม่

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทำวีดีทัศน์รายการ “WALK ABOUT OTOP TO THE WORLD”

พช เชียงใหม่ ถ่ายทำวีดีทัศน์รายการ “WALK ABOUT OTOP TO THE WORLD”

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทำวีดีทัศน์รายการ “WALK ABOUT OTOP TO THE WORLD” ร่วมกับ บริษัท หวือหวา จำกัด และพบกับพิธีกรอารมณ์ดี “เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้” (อชิตะ สิกขมานา) เพื่อเปิดโลกกว้าง สัมผัสผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ล้ำค่า ด้วยฝีมือไทย กับ ไอเดียบรรเจิดตั้งแต่ภาคเหนือ จรด ใต้ นำโดย กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายบนเครื่องบิน และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สามรถจำหน่ายบนเครื่องบินได้ โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามโครงการ WALK ABOUT OTOP TO THE WORLD โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP “ประเทืองเครื่องเขิน” (นางประเทือง สมศักดิ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2556 ,ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2558) ชุมชนวัดนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ใน 10 ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดๆละ 1 ราย (เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระบุรี ลำพูน สุราษฎร์ธานี ชุมพร สกลนคร) ณ สถานที่ผู้ประกอบการ OTOP ประเทืองเครื่องเขิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,วัดชัยมงคล อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ โรงแรม ศิริปันนา รีสอร์ทสปา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์) ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประชารัฐเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “OTOP ขึ้นเครื่องบิน” เกิดจากดำริของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเห็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาคนไทยได้รับการพัฒนา และมีช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทุกระดับ จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จนสามารถนำขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน และช่องทางอื่นๆ รวม 3 ช่องทาง ได้แก่

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำ OTOP แคตตาล็อก จัดวางบนเครื่องบินของการบินไทยทุกเที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถสั่งซื้อสินค้า OTOP ผ่าน OTOP แคตตาล็อก ดังกล่าว ที่ บริษัท มอลล์ (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดพิมพ์ข้อมูลพร้อมภาพถ่ายสินค้าทั้ง 128 รายการ เพียงผู้โดยสารใช้ Smart Phone สแกน QR Code ที่ปรากฏบนแคตตาล็อก ก็สามารถทำรายการสั่งซื้อบนโทรศัพท์ได้เลย และสามารถรับสินค้าที่สนามบิน หรือให้บริการจัดส่งถึงบ้านก็ได้2. จำหน่ายผ่านระบบ E Commerce โดยค้นหาได้ที่ www.thailandmall.com มีบริการจัดส่งถึงที่
3. วางจำหน่ายในบูธ’ศาลาไทย’ ร้านค้าปลอดภาษี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย

การดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างออกไป จะทำให้สินค้า OTOP ประชารัฐมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และที่จะได้มากกว่าเรื่องของรายได้ก็คือ ชื่อเสียงประเทศไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของคนไทยที่เผยแพร่ไปทั่วโลกที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นได้รู้ว่าประเทศไทยมีดีๆ อีกมากมายให้ค้นหา ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ

 

Comments are closed.