ข่าวเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานสถานการณ์ลำไย(ในฤดู) ปีการผลิต 2561 ดังนี้

วันที่ 3 ส.ค. 2561
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานสถานการณ์ลำไย(ในฤดู) ปีการผลิต 2561 ดังนี้
1. ด้านการผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการพื้นที่ให้ผลผลิตจำนวน 211,257 ไร่ ปริมาณผลผลิต จำนวน 137,219 ตัน เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.63

 

2. ด้านราคา รับซื้อ
2.1 ลำไยสดช่อ ตะกร้าขาว (จีน)
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA = 33-35 , A= 25-28
2.2 ลำไยสดช่อ อินโดฯ / ในประเทศ
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA = 22-25 , A =15-18
2.3 ลำไยสดรูดร่วง
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA=23-24 , A=12-13 , B= 6 , C= 1
2.4 ลำไยสด (มัดปุ๊ก) หาดใหญ่-ส่งออกมาเลเซีย
– ราคา (บาท/กก.) เกรด AA+A = 20 – 25 บาท
– สถานการณ์ราคา :
ลำไยสดช่อ และมัดปุ๊ก ราคาทรงตัวจากวันก่อน ส่วนรูดร่วงเกรด AA ราคาปรับตัวสูงขึ้น 1 บาท/กก. เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการซื้อผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายยังตลาดปลายทางเพิ่มมากขึ้น ส่วนเกรดอื่นๆ ราคาทรงตัวจากวันก่อน

 

3. สถานการณ์โดยทั่วไป
– ลำไยมีคุณภาพดี ผิวสวย เนื่องจากสภาพอากาศดี
– เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตสุกเต็มที่ และสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต

4.การกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค
– ยอดการสั่งซื้อลำไยสะสม ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.61 ถึงปัจจุบันมีจำนวน 26 ตัน ดำเนินการกระจายแล้วจำนวน 20.50 ตัน คงเหลือ 5.50 ตัน และคาดว่าจะมีการสั่งซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้น

************

 

Comments are closed.