ข่าวเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project” จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project” จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้าผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น จนสามารถออกแบบผลงานเป็นคอลเลคชั่น เพื่อนำจัดแสดงในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2561 และนำผลงานไปจัดแสดงในงาน Chiangmai Design Week 2018 พร้อมเข้าร่วมงานแสดงแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าว ซึ่งจัดโดย TCDC จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกิจกรรมอบรมสัมมนาข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น ปี 2561 (ครั้งที่1) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ตลาด/ช่องทางการจัดจำหน่าย/ด้านการลดต้นทุน/การเพิ่มมูลค่า (ครั้งที่1) โดยวิทยากร ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช โดยมีผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน 15 ราย เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการอบรมเชิงลึก Work shop ด้านการออกแบบ ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช นี้ด้วย