Reporter&Thai Army

นครนายก ทหารมอบของให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วม กอ.รมน.ร่วมกับทหารและส่วนราชการ นำกำลังให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มปลายน้ำ ได้รับความเดือดร้อน ช่วยกันนำถุงทรายกันแนวป้องกันน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นครนายก ทหารมอบของให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วม
กอ.รมน.ร่วมกับทหารและส่วนราชการ นำกำลังให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มปลายน้ำ ได้รับความเดือดร้อน ช่วยกันนำถุงทรายกันแนวป้องกันน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


ที่พื้นที่ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยพันเอกกิตติพงษ์ ระมาด ผู้บังคับกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำกำลังพลลงพื้นที่ลุ่มปลายน้ำของอำเภอองครักษ์ ประสานกับอบต.บางสมบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ร่วมด้วยช่วยกันกรอกถุงทราย เพื่อทำแนวกั้นน้ำที่ไหลเข้าหมู่บ้านหลายแห่งในตำบลบางสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านย่านนี้ได้รับความเดือดร้อน การเดินทางเข้าออกต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ พืชสวนไร่นาถูกน้ำท่วมขัง และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและได้รับความเดือดร้อน ทางคณะได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลแก้ปัญหาในด้านต่างแล้ว สร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้าน ที่ได้รับน้ำใจจากหน่วยงานทหาร และหน่วยงานราชการในครั้งนี้

 

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก