Reporter&Thai Army

ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ จ.ส.ต. จักรกริช กันทา ร้อย.ร.721 เป็นผู้แทน และ จัด กพ. ร่วมกับ จนท. สภ.ปางมะผ้า , ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร บ.ห้วยเฮี้ยะ ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 210900 มี.ค. 62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ จ.ส.ต. จักรกริช กันทา ร้อย.ร.721 เป็นผู้แทน และ จัด กพ. ร่วมกับ จนท. สภ.ปางมะผ้า , ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร บ.ห้วยเฮี้ยะ ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มี.ค. 62 โดยในกิจกรรมได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน , ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ทั้งยังได้รณรงค์การป้องกันการไม่เผาทำลายพื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้ชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน , ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและราษฎร บ.ห้วยเฮี้ยะ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโบสถ์และ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ นายพิษณุ รุ่งเรืองวัสดุ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 8 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.เป็นผู้มีโรคประจำตัวถุงลมโป่งพองเเละมีฐานะยากจน ณ บ.ห้วยเฮี้ยะ ต.ปางมะป้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย