Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. พร้อมด้วย นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต , หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ – ๐๑๑๐๐๐ พ.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. พร้อมด้วย นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต , หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับดิน และยังเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนอีกทางหนึ่ง โดยมีประชาชนจิตอาสา ฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๒๕๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย